Een groener en gezonder Roosendaal in 2050

Een groener en gezonder Roosendaal bereiken we alleen samen. De helft van het grondgebied van gemeente Roosendaal is eigendom van inwoners, bedrijven, scholen en instellingen. We hebben dus iedereen nodig. Daarom werken we samen aan een groener en gezonder Roosendaal.

 

Waarom werken we aan een groener en gezonder Roosendaal? 

In Nederland verandert het klimaat.  De temperaturen stijgen. Er is meer kans op extreme regenbui, op meer hittegolven en op lange, droge periodes.  Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland, ook in Roosendaal. Hierdoor kan er schade ontstaan aan woningen, gebouwen en wegen. Door de toenemende extreme regenbuien hebben we ook vaker last van wateroverlast. Zo kan regenwater bijvoorbeeld woningen inlopen. Ook in Roosendaal wordt het steeds warmer. Daardoor zijn er bij extreme hitte steeds meer plekken waar je minder graag komt.  

Om grote risico’s en klimaatschade te voorkomen, moeten we ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dit heet klimaatadaptatie.  

 

Door Roosendaal groener te maken, worden we klimaatbestendiger. Want groen zoals bomen en planten houden water vast. In plaats van direct naar het riool te stromen, wordt het water eerst opgeslagen door bladeren of takken. Daardoor wordt er minder neerslag tegelijk afgevoerd en krijg je minder wateroverlast. En daarnaast zorgt groen ook voor verkoeling, door de schaduw van bijvoorbeeld hoge bomen, maar ook door de verdamping van het water dat zij vasthouden.    

 

Naast dat we Roosendaal steeds groener maken, zorgen we er ook voor dat we het water beter vasthouden. Want meer groen heeft meer water nodig. Water vasthouden betekent ook dat je minder schade krijgt aan je eigendommen. We slaan het water op in de bodem, zodat we het vanuit daar kunnen gebruiken wanneer we dit nodig hebben.  

 

Ons doel: een klimaatbestendig Roosendaal in 2050. En in 2030 zijn we al halverwege.  

 

Wat betekent het voor mij?  

De komende jaren gaat gemeente Roosendaal straten en wijken steeds groener maken. Dit doen we wanneer er (onderhouds)werkzaamheden zijn aan de riolering, verharding of het groen. En bij de aanleg van nieuwe wijken, wegen, fietspaden etc.  

 

Dus wanneer er werkzaamheden zijn in jouw buurt, zorgen we voor extra groen. Wat, waar en wanneer weten we nog niet. Hiervoor kijken we ieder jaar naar welke werkzaamheden nodig zijn, waar onderhoud nodig is en waar inwoners last hebben van wateroverlast, hitte en droogte. Wanneer er iets in jouw buurt gebeurt wordt je hier natuurlijk over geïnformeerd. We proberen daarbij zoveel als mogelijk de ideeën en meningen van inwoners mee te nemen.  

 

Wat kan ik doen?  

Jijzelf kan ook een steentje bijdragen aan een gezond en groen Roosendaal. Daarbij helpen we je graag. Met de Stimuleringsregeling Roosendaal Natuurstad kan jij gebruik maken van subsidie voor het aanleggen van een groen dak, het vergroenen van jouw tuin, het planten van bomen, aanschaffen van een regenton en het aanleggen van water passerende verharding.

 

Kijk voor meer informatie en aanvragen op:

 

roosendaal.nl