Wat is de transitievisie warmte?

De Transitievisie Warmte (hierna: ‘TVW’) is een visie waarin de gemeente het tijdspad naar een aardgasvrije gemeente inzichtelijk maakt. Elke gemeente in Nederland moet eind 2021 een TVW vastgesteld hebben. Tenminste elke vijf jaar bekijken we de visie opnieuw, zodat we daarin nieuwe technieken en ontwikkelingen mee kunnen nemen. In de TVW beschrijven we welke alternatieven voor aardgas in onze gemeente kansrijk zijn, welke oplossingen per wijk of buurt het beste passen en hoe we de komende jaren verder aan de slag gaan. Als uitwerking van de TVW stellen we voor iedere wijk of buurt een Wijkuitvoeringsplan op. In dit plan onderzoeken we samen met de bewoners wat de meest geschikte alternatieve warmtebron is voor de desbetreffende wijk.