Waarom moeten we van het aardgas af?

In de meeste huishoudens is het op dit moment nog heel vanzelfsprekend dat er gekookt en verwarmd wordt met aardgas. Bij de verbranding van aardgas komt echter CO2 vrij, een gas dat zorgt voor de opwarming van de aarde en andere klimaatproblemen met zich meebrengt. Om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken heeft Nederland het klimaatakkoord ondertekend. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 onze CO2-uitstoot met 49% verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn