Hoe weet ik wanneer mijn woning van het aardgas af kan?

In deze eerste Transitievisie Warmte zijn nu alleen kansrijke wijken aangewezen. Dit betekent dat we in deze wijken samen met bewoners en andere betrokkenen de komende jaren gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om stappen richting aardgasvrij te zetten.

Als er uit onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om een of meerdere wijken aardgasvrij te maken dan stellen wij hiervoor samen met bewoners en andere betrokkenen een Wijkuitvoeringsplan (hierna: WUP) op. In deze plannen geven we aan hoe een specifiek type woning of een specifieke wijk, buurt, of dorp aardgasvrij gemaakt zal worden. Soms is het echter niet mogelijk om één oplossing aan te wijzen voor een wijk, buurt of dorp. In dat geval stellen we een doelgroepenaanpak op. Dan bekijken we per type woning wat de beste alternatieven voor aardgas zijn. In de WUP beschrijven we:  het tijdspad;  participatie en communicatie;  alternatieve oplossing voor aardgas.