Samen groeien naar een aardgasvrij Roosendaal in 2050

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende tijd verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. Dit plan noemen we ook wel de Transitievisie warmte. Daarin maken we inzichtelijk welke wijken of buurten geschikt zijn om als eerste stappen te gaan zetten richting een aardgasvrije wijk of buurt. Ons uiteindelijke doel? In 2050 gebruiken we helemaal geen aardgas meer.

 

Welke aardgasvrije oplossingen we gaan toepassen en wanneer staat nog niet vast. Dit bespreken met de bewoners. Wat zijn voor hen de meest geschikte oplossingen voor verwarmen, warm water en koken, zonder gebruik van aardgas? Samen met de bewoners stellen we Wijkuitvoeringsplannen op. Daarin maken we afspraken welke stappen we nemen om de wijk aardgasvrij te maken. Dit doen we in overleg met de bewoners. We onderzoeken samen de meest geschikte alternatieve warmtebron. Zo stippelen we zij aan zij de weg naar een aardgasvrije wijk uit.

Meer weten? Lees hier de gehele transitievisie warmte.

 

Lees de transitievisie warmte